ТОВ «ОНІКС БІЛД» зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією у м. Києві, згідно свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 №043196 і діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних в Україні актів, а також Статуту.
ТОВ «ОНІКС БІЛД» згідно ліцензії (серія АГ № 575757) Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в м. Київ здійснює будівельну діяльність в усіх напрямках.
ТОВ «ОНІКС БІЛД» дотримується правил техніки безпеки в будівництві, що підтверджено Дозволом на виконання робіт підвищеної небезпеки №